top of page
Ara
  • sanliua

Akciğer Kanseri Tedavisinde Yenilikler

Yakın zamana kadar akciğer kanseri için geleneksel tedavi seçenekleri cerrahi, kemoterapi ve radyasyonu içeriyordu. Akciğer kanseri hastalarının çoğuna ilerlemiş hastalık (evre 3b/4) teşhisi konduğundan, bu tedavilerin, sağkalımı önemli ölçüde iyileştirebilmelerine ve semptomlarda rahatlama sağlayabilmelerine rağmen, tam iyileşme ile sonuçlanması olası değildir.


2015 yılında ABD FDA, akciğer kanseri hastalarının bir alt kümesini tedavi etmek için ilk immünoterapiyi onayladı. İmmünoterapi, bir kişinin kendi bağışıklık sisteminin kanseri ortadan kaldırmasına veya kontrol etmesine yardımcı olan tedaviler sınıfıdır. Hastaları tek başına veya diğer tedavilerle kombinasyon halinde immünoterapi ile tedavi eden son klinik çalışmalar, hastada önemli bir iyileşme olduğunu göstermiştir ve bu da, birinci basamak olarak immünoterapili hastaları tedavi etmek için onaylar da dahil olmak üzere daha fazla akciğer kanseri hastası için diğer birçok immünoterapi seçeneğinin FDA onayı ile sonuçlanmıştır. Geleneksel tedaviler yerine terapi.


Hedeflenen Antikorlar


Amivantamab (Rybrevant™): tümör hücreleri üzerindeki EGFR ve MET reseptörlerini hedefleyen bispesifik bir antikor; küçük hücreli dışı akciğer kanserli (KHDAK) hasta alt grupları için onaylanmıştır

Bevacizumab (Avastin®): VEGF/VEGFR yolunu hedefleyen ve tümör kan damarı büyümesini engelleyen bir monoklonal antikor; birinci basamak tedavi de dahil olmak üzere ilerlemiş küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) hastalarının alt grupları için onaylanmıştır

Necitumumab (Portrazza®): EGFR yolunu hedefleyen bir monoklonal antikor; birinci basamak tedavi de dahil olmak üzere ilerlemiş küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) hastalarının alt grupları için onaylanmıştır

Ramucirumab (Cyramza®): VEGF/VEGFR2 yolunu hedefleyen ve tümör kan damarı büyümesini engelleyen bir monoklonal antikor; küçük hücreli dışı akciğer kanserli (KHDAK) hasta alt grupları için onaylanmıştır, birinci basamak tedavi olarak dahil

immünomodülatörler


Atezolizumab (Tecentriq®): PD-1/PD-L1 yolunu hedefleyen bir kontrol noktası inhibitörü; kemoterapi ile kombinasyon halinde birinci basamak tedavi de dahil olmak üzere ilerlemiş küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) ve küçük hücreli akciğer kanseri (SCLC) olan hastalar için onaylanmıştır.

Cemiplimab (Libtayo®): PD-1/PD-L1 yolunu hedefleyen bir kontrol noktası inhibitörü; ilerlemiş küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olan bir hasta alt grubu için onaylanmıştır

Dostarlimab (Jemperli): PD-1/PD-L1 yolunu hedefleyen bir kontrol noktası inhibitörü; DNA uyumsuzluğu onarım eksikliği (dMMR) olan ileri akciğer kanserli hastaların alt grupları için onaylanmıştır

Durvalumab (Imfinzi®): PD-1/PD-L1 yolunu hedefleyen bir kontrol noktası inhibitörü; Kemoradyasyonu tamamlamış evre III küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) hastalarının yanı sıra kemoterapi ile kombinasyon halinde ilerlemiş küçük hücreli akciğer kanseri (SCLC) olan hastalar için onaylanmıştır.

Ipilimumab (Yervoy®): CTLA-4 yolunu hedefleyen bir kontrol noktası inhibitörü; nivolumab ile kombinasyon halinde, ilerlemiş küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) ve mezotelyoma hastaları için kemoterapili veya kemoterapisiz birinci basamak tedavi olarak onaylanmıştır.

Nivolumab (Opdivo®): PD-1/PD-L1 yolunu hedefleyen bir kontrol noktası inhibitörü; Kemoterapi olsun veya olmasın ipilimumab ile kombinasyon halinde ilerlemiş küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) ve mezotelyoması olan hastalar için onaylanmıştır

Pembrolizumab (Keytruda®): PD-1/PD-L1 yolunu hedefleyen bir kontrol noktası inhibitörü; Kendi başına veya kemoterapi ile kombinasyon halinde birinci basamak tedavi de dahil olmak üzere ilerlemiş küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olan hastalar için onaylanmıştır

Bu kontrol noktası immünoterapi onayları, akciğer kanseri tedavisi için önemli olaylardı. Bu immünoterapilerle, birçok ileri evre akciğer kanseri hastası, uzun süreli remisyonlar ve daha uzun sağkalım oranları görmeye başlıyor. Çeşitli immünoterapi ajanları şu anda akciğer kanseri klinik denemelerinde test edilmektedir.

81 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

1. Aktif gözetim (Active surveillance): Düşük riskli prostat kanseri olan bazı hastalarda, kanserin büyüme hızı yavaş olduğu için tedaviye hemen başlanmayabilir. Bu durumda aktif gözetim yöntemi uy

1. Beslenme: Meme kanseri tedavisinde sağlıklı beslenme oldukça önemlidir. Yeterli ve dengeli beslenerek vücudun ihtiyaç duyduğu tüm besinleri almak, bağışıklık sistemini güçlendirmek, tedavi sürec

bottom of page