top of page

Prof. Dr. Ulus Ali Şanlı

ONKOLOJİ UZMANI, IZMIR, TURKEY

Bireyselleştirilmiş kanser tedavisi, hedefleyici tedaviler, immünoterapi, kanser genomik profili temelli akıllı ilaçlar, kanser aşı tedavileri, kemoterapi, hormonal tedavi alanlarında olanaklarının belirlenmesi, ve en doğru tedavi yöntemlerinin hastalarımıza uygulanması , akademik ve mesleki deneyimlerimizin paylaşılması temel ilkemiz.

Image by Priscilla Du Preez

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ KANSER TEDAVİSİ VE İMMÜNOTERAPİ

Doctor with Files

İMMÜNOTERAPİ

Doctor with Computer

KANSER GENETİĞİ VE BİYOBELİRTEÇLERLE YÖNLENDİRİLMİŞ  HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER

bottom of page